Blue Flower

Kurs tilbud:

Windows - Mapper og filsystem

Word - Hva kan vi bruke word til? Publikasjoner, websider, tankekart, tabell, folder, osv

Publisher: Publikasjoner, visittkort, brevark, hjemmesider, brosjyrer, 

Photoshop - Bildebehandling, bilderedigering

Illustrator - tekst og bilde, publikasjoner

LMS - Læringsverktøy, It`s learning, 

CMS - Opplæring i administrasjon av webside